සර්ව රාත්‍රික පරිත්‍රාණ දේශනාව

ඔක්තෝබර් 18 වන දින, දහවල් 50 නමකට සඟසතු මහා දානමය පිංකම.

මෙයට සමගාමීව කුඹල්වැල්ල ශ්‍රී පූර්වාරාම විහාරස්ථානයේ දී ද පිංකම් රාශියක් සිදු කරනු ලබයි. ඒ අතර අපවත් වී වදාළ අති පූජනීය හියාරේ ප්‍රඥාාලංකාර මහා නාහිමි අති පූජනීය කණුමුල්දෙණියේ සිරි සෝරත මහා නාහිමි සහ 2008 ඔක්තෝබර් 18 දින අපවත් වූ අතිපූජ්‍ය වලස්මුල්ලේ ප්‍රධාන අධිකරණ සංඝනායක නාහිමිපාණන් වහන්සේ මූලික විහාරස්ථානයේ අපවත් වූ සියළු හිමිවරුන් සහ සතර පේරුවේ දායක පිංවතුන් සමරා පුණ්‍යානුමෝදනය සිදු කිරිමටද බලාපොරොත්තු වේ.